Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn luật » SÁT NHẬP VÀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP

SÁT NHẬP VÀ MUA BÁN DOANH NGHIỆP

 1. TƯ VẤN CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC
 • Tư vấn về chính sách liên quan đến sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, bao gồm cả việc sát nhập và mua bán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc bán cổ phần doanh nghiệp trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn về giao dịch, các điều kiện theo quy định và đánh giá khả năng giao dịch được cơ quan thẩm quyền Việt Nam phê duyệt;
 • Tư vấn về giải pháp phù hợp để thực hiện thành công giao dịch;
 • Khuyến cáo về mặt pháp lý có thể cần lưu ý trong giao dịch sáp nhập, mua bán doanh nghiệp để tránh rủi ro.
 1. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU
 • Tư vấn về tài liệu và thủ tục cần chuẩn bị liên quan đến việc sáp nhập, mua bán công ty;
 • Tư vấn và giúp soạn thảo các tài liệu liên quan đến sáp nhập, mua bán doanh nghiệp, như như hợp đồng sát nhập, hợp đồng mua bán, các văn bản có liên quan của các bên…;
 • Rà soát, kiểm tra và tư vấn pháp lý về các tài liệu do khách hàng chuẩn bị, đưa ra những gợi ý và khuyến cáo về mặt pháp lý xét thấy cần thiết;
 1. ĐẠI DIỆN ĐÀM PHÁN
 • Đại diện khách hàng đàm phán về tài liệu sáp nhập, mua bán doanh nghiệp với các đối tác;
 • Đại diện trực tiếp cho khách hàng trước các cơ quan thẩm quyền Việt Nam liên quan đến nội dung đàm phán, việc đăng ký và chính thức hóa các quyền trong giao dịch.
 1. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
 • Đại diện cho khách hàng trình hồ sơ tài liệu xin cấp đăng ký quyền sở hữu, các quyền liên quan đến sáp nhập, mua bán công ty với cơ quan thẩm quyền Việt Nam;
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan thẩm quyền Việt Nam về các giao dịch theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Translate »