Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn luật » THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 1. HÌNH THỨC CÔNG TY VÀ ĐIỀU KIỆN
 • Tư vấn về các hình thức công ty với những phân tích về ưu điểm và hạn chế của mỗi hình thức công ty để nhà đầu tư lựa chọn phù hợp với dự án đầu tư;
 • Tư vấn về khả năng và các điều kiện cần đáp ứng trước và sau khi được cấp đăng ký kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định;
 • Tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến công ty, văn phòng đại diện và chi nhánh, bao gồm cả các vấn đề về cơ cấu tổ chức, điều lệ …
 1. SOẠN THẢO TÀI LIỆU VÀ ĐÀM PHÁN
 • Tư vấn về các thủ tục và tài liệu cần thiết để xin cấp phép thành lập công ty, văn phòng đại diện hay chi nhánh tại Việt nam hay ở nước nước ngoài;
 • Tư vấn và phân tích các điều kiện tiên quyết theo quy định đối với các lĩnh vực kinh doanh và giúp nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính để xin cấp phép;
 • Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu như điều lệ công ty, các điều khoản về sáp nhập và chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, điều lệ của chi nhánh công ty;
 • Đại diện và thay mặt nhà đầu tư đàm phán với đối tác về các vấn đề liên quan đến công ty, như cơ cấu tổ chức, các nội dung trong điều lệ như: chuyển nhượng, sát nhập, thừa kế, quyền biểu quyết, các phê chuẩn nội bộ…
 1. ĐẠT ĐƯỢC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 • Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ đăng ký và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ quan nhà nước Việt Nam;
 • Đại diện và thay mặt nhà đầu tư trao đổi hoặc giải trình với cơ quan nhà nước Việt Nam về các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký, điều chỉnh tài liệu khi cần thiết và thu xếp đạt được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh.
 1. CÔNG VIỆC SAU KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 • Tư vấn cho nhà đầu tư về tất cả các các công việc cần hoàn thành sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, như con dấu, mã số thuế của công ty, vấn đề thuế của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và giúp nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục này theo quy định;
 • Tư vấn về các điều kiện cần thiết theo quy định đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu có liên quan;
 • Tư vấn về tất cả các vấn đề pháp lý khác của công ty như: các hợp đồng, giao dịch kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, tuyển dụng và sa thải, các quy chế công ty …

Translate »