Giao diện 5

Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn luật » TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 1. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ
 • Tư vấn về chính sách của Việt Nam về đầu tư, bao gồm cả hợp tác đầu tư với đối tác nước ngoài trong nhiều lĩnh sản xuất và kinh doanh, kể cả những phân tích về những thuận lợi, khó khăn và rủi ro đối với từng dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 • Tư vấn về khả năng đạt được chấp thuận đầu tư cho dự án cụ thể của nhà đầu tư;
 • Tư vấn về hình thức thực hiện dự án đầu tư như: hình thức công ty, liên doanh với đối tác nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh để nhà đầu tư lựa chọn.
 1. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
 • Giới thiệu đối tác và nơi cung cấp các dịch vụ tiện ích liên quan đến nhà xưởng, trụ sở, nhân sự và cập nhật danh sách địa chỉ các cơ quan Nhà nước mà nhà đầu tư cần liên hệ.
 • Xác minh chứng cứ hoặc nhân thân của đối tác theo yêu cầu của khách hàng.
 • Cung cấp các số liệu thống kê về số lượng doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực.
 • Liên hệ với các đối tác để cung cấp số liệu về tình hình tội phạm nhằm chứng minh tính ổn định và phát triển cũng như hiệu quả đầu tư của dự án trước khi quyết định đầu tư vào Việt Nam
 • Tư vấn cho nhà đầu tư các cơ sở pháp lý liên quan đến tất cả các công tác chuẩn bị cho việc triển khai và lập kế họach đối với dự án như: thuê đất, thuê văn phòng trụ sở, nhà xưởng…
 1. SOẠN THẢO TÀI LIỆU VÀ ĐÀM PHÁN
 • Tư vấn về thủ tục và tài liệu cần thiết theo quy định và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị tài liệu dự án để đạt được giấy phép đầu tư;
 • Rà soát và tư vấn cho nhà đầu tư về nội dung của các tài liệu liên quan đến dự án;
 • Đại diện và thay mặt nhà đầu tư đàm phán về hồ sơ tài liệu và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến dự án với đối tác. Đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan như dịch, công chứng, chứng thực tài liệu.
 1. ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
 • Đại diện và thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ xin cấp phép và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ dự án tại cơ quan chức năng nhà nước Việt Nam;
 • Đại diện nhà đầu tư trao đổi và giải trình với cơ quan nhà nước Việt Nam về các vấn đề liên quan đến dự án để đạt được hưởng mức ưu đãi đầu tư có thể cho dự án;
 • Thu xếp đạt được giấy phép đầu tư cho dự án.
 1. CÔNG VIỆC SAU KHI CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
 • Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để xin cấp con dấu và mã số thuế của công ty thành lập tại Việt Nam;
 • Tư vấn và cập nhật địa chỉ các cơ quan Nhà nước nhà đầu tư cần liên hệ trong quá trình họat động tại Việt Nam
 • Tư vấn cho nhà đầu tư về tất cả các vấn đề luật pháp liên quan đến thuê đất, tư vấn và đại diện cho nhà đầu tư trước các cơ quan nhà nước Việt Nam và người sử dụng đất liên quan đến bồi thường và giải phóng mặt bằng;
 • Tư vấn và phân tích các yêu cầu theo quy định và các tài liệu cần chuẩn bị để xin cấp phép xây dựng dự án, giúp chuẩn bị tài liệu xin giấy phép xây dựng.

Translate »